טבלת פרויקטים עירוניים - בת ים

  2020

 

שותפים יקרים,

ברוכים הבאים למערכת יום מעשים טובים

כאן תרוכז כלל התכנית הרשותית ליום מעשים טובים 2020. הפרויקטים שיוזנו, ישמרו ותוכלו להיכנס ולערוך אותם בכל עת שתרצו עד ה- 1.1.2020.

עקרונות מנחים לקבלת סיוע תקציבי ליום מעשים טובים:

 • תמהיל פרויקטים מגוון
 • פרויקטים המקדמים התנדבות, ערבות הדדית ושייכות קהילתית
 • פרויקטים תהליכיים* הכוללים פעילות ייחודית ביום מעשים טובים
 • השתתפות אוכלוסיות מגוונות בטווח גילאים רחב
 • פרויקטים הפתוחים לקהל הרחב


 • שיתוף פעולה עם גורמים ברשות
  שירותים חברתיים, חינוך, מתנ"סים, תנועות נוער, מוסדות אקדמיים ועמותות הפועלות בתחומי הרשות ועוד


 • מספר המשתתפים בפרויקטים המתוכננים ביחס למספר התושבים ברשות ולמספר המשתתפים אשתקד


 • השתתפות הרשות
  תקציב, כוח אדם וציוד


* פרויקט תהליכי – פרויקט הכולל מספר מפגשים ומקדם עשייה קהילתית-חברתית סביב נושא משותף

חשוב לציין, הסיוע התקציבי יינתן עבור פעילות המתקיימת ביום מעשים טובים. ניתן לשלוח את הלינק לשותפיכם ברשות על מנת שיוכלו למלא את פרטי הפרויקטים אותם הם מובילים. שימו לב, כי הלינק מאפשר גישה מלאה לכלל הפרויקטים, כולל עריכה ושינוי המידע.

מיום ד', ה- 1 לינואר 2020, לא ניתן יהיה להזין פרויקטים חדשים ו/או לערוך שינויים בפרויקטים קיימים.

החל מתאריך זה יבחן גובה הסיוע התקציבי בהתאם לתכנית הרשותית אל מול העקרונות המנחים לקבלת סיוע. עדכון לגבי גובה הסיוע יישלח במייל כחודש ממועד סגירת הטופס.

המשך עשייה פורייה ומספקת!